söndag 10 februari 2013

Genusfällor i litteraturen

I den superbra genushandboken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 av Kristina Henkel och Marie Tomicic finns det ett kapitel om böcker. Författarna belyser att det finns gott om genusfällor i den litteratur som våra barn möter dagligen. Bland annat är majoriteten av huvudkaraktärerna i barnböcker killar, i bilderböckar är ungefär dubbelt så många pojkar huvudpersoner jämfört med flickor. Utöver denna snedfördelning  finns det också återkommande mönster hur pojkar respektive flickor beskrivs. Flickor är passiva, känsliga, försiktiga, snälla, hjälpsamma, söta och fina medan pojkar beskrivs som aktiva, starka, modiga och tuffa. Flickor blir förskräckta, ledsna och ängsliga när de stöter på motgångar medan pojkar blir frustrerade, arga och irriterade. I berättelserna är pojkarna i större utsträckning ute i den stora världen och testar gränser medan flickorna följer regler och befinner sig i hemmiljöer.

Författarna menar att böcker och filmer är viktiga eftersom barn hämtar inspiration till sina lekar och hittar förebilder till sitt identitetsskapande. Så om de ständigt får möta färdiga mallar hur de borde vara, reagera och bete sig kommer flickor respektive pojkar också i stor utsträckning formas in i mallen. Författarna har dock några tips på hur man som förälder/annan vuxen kan arbeta med detta. Genom att göra om och skapa nytt kan vi med sagans och fantasins hjälp ge barnen fler förebilder och därmed fler sätt att vara på i livet.

Tips

1. Prata med barnen om det ni ser i böcker och tidningar och det som utspelar sig i filmer. Berätta att det kan se ut på olika sätt och att det som berättas och visas endast beskriver vissa sätt man kan vara på.

2. Byt ut han mot hon och tvärtom och se om och hur det påverkar sagan.

3. Låt Nicke Nyfiken blir en hon och rymdforskarna vara både kvinnor och män.

4. Byt ut huvudpersonens namn i sagan till ditt barns namn. Figurerna runt omkring i sagan kan få samma namn som era släktingar eller ditt barns kompisar.

5. Rita och gör egna sagor tillsammans med ditt barn. Det brukar bli spännande äventyr och fantasifulla bilder.

6. Variera böcker, tidningar och filmer till ditt barn. Då får de en bredare bild av verkligheten och lättare att hitta spännande förebilder att identifiera sig med.

7. Välj bort böcker och filmer som förmedlar skeva och könsstereotypa bilder.

Vill du lära dig mer om genussmart uppfostran kan jag verkligen rekommendera Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. 

/Moa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar