tisdag 16 oktober 2012

Att lära sig läsa

Bildkälla
Hur går det egentligen till när barn lär sig läsa? På forskning.se kan man läsa om de fyra stegen som barn går igenom i sin läsutveckling. Det första steget kallas för pseudoläsning och innebär att barnet lär sig känna igen en bild, till exempel en ICA-skylt och kopplar till ICA. Barnet kan alltså egentligen inte läsa bokstäverna utan känner igen bilden.

Efter detta steg följer logografisk läsning. Nu har barnet lärt sig att känna igen vissa ord, som sitt eget namn. Barnet har också börjat lära sig vissa bokstäver och kopplar ihop dessa med språkljuden.
Bildkälla

Bildkälla
Alfabetisk läsning är steget efter logografisk läsning. I detta steg har barnet lärt sig bokstäverna och ljudar sig igenom orden, bokstav för bokstav. Nu förstår också barnet vad orden betyder.

Sista stadiet i läsutvecklingen är ortografisk läsning. Barnet har knäckt läskoden, känner igen hela ord eller delar av orden och kan snabbt sätta ihop ordens betydelse.
Bildkälla

Forskning.se trycker på att detta dock är en förenklad bild av hur det går till när barn lär sig läsa och det krävs även att barnen blir medvetna om språket. Det blir man bland annat genom att fundera över språket genom rim och ramsor och på så sätt upptäcker hur ljud och bokstäver hänger ihop. Dessutom krävs ett intresse för läsning, för motivation är A och O. Och det är väl här som vi som föräldrar kommer in tänker jag. Genom att göra läsningen lustfylld och en del av vardagen kan vi göra vårt för att hjälpa våra barn knäcka koderna och få ta del av litteraturens magiska värld.

/Moa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar