onsdag 19 september 2012

Läs, läs och läs igen!

Bild lånad från Google
Om du som förälder vill ge ditt barn en ovärderlig gåva, något som aldrig blir förlegad eller onödig och som kommer gagna ditt barn genom hela livet, LÄS för ditt barn. Att introducera barn för litteratur och väcka läslusten är något av det viktigaste du kan göra för dina barn. Som lärare märker jag tydligt hur elever med läsvana inte bara har lättare att förstå och ta till sig innehållet i  läroböckerna, utan att dessa elever också uttrycker sig tydligare i skrift och till viss del även i tal. Litteratur är också en tillflyktsort, en verklighetsflykt, som barn och ungdomar behöver för att få utlopp för sin fantasi och öva sin empati.


Bild lånad från Google
Trots dessa fördelar har forskning visat att vi svenskar läser i allt mindre utsträckning för våra barn idag än förr. P4 Kalmar rapporterar om att idag läser en av tre föräldrar för sina barn varje dag vilket verkar vara en minskning om man jämför med tidigare undersökningar. Samtidigt skriver Skolverket att svenska elevers läsförståelse har försämrats under de senaste tio åren och var femte elev når inte upp till den grundläggande nivån som krävs för att tillgodogöra sig andra kunskaper.
Detta är allvarligt. För att Sverige som samhälle ska fungera måste samhällsmedborgarna kunna läsa och förstå innehållet i till exempel dagstidningar. Men, det finns en lösning och det är en trevlig, mysig och angenäm sådan. Om du som förälder vill ge ditt barn en ovärderlig gåva, något som aldrig blir förlegad eller onödig och som kommer gagna ditt barn genom hela livet, läs, läs och läs igen!
Bild lånad från Google

/Moa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar