onsdag 5 september 2012

Svar på quizzen

Så, hur gick det? Kunde ni svaren? Jag hade inte alla rätt på den då jag gjorde den. Här kommer svaren:


  1. Ingen vet egentligen
  2. Under upplysningen och romantiken - Barndomen är ett relativt sent socialt fenomen, det uppstår först på 1700-talet. Så länge 'barn' och 'barndom' inte existerar som begrepp kan det inte finnas någon barnlitteratur. Det finns forskare som hävdar att barnlitteratur fanns redan i gamla Sumer och definitivt under medeltiden, men det är en definititionsfråga. Barnlitteratur som vi uppfattar den idag uppstår under upplysningen och romantiken då barndomsbegreppet kommer till. 
  3. Att uppfostra barn
  4. Barnlitteratur är skriven ur en asymmetrisk maktposition: en vuxen författare skriver för en ung läsare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar