lördag 29 september 2012

Litteraturutredningen tycker till

I veckan publicerades en artikel på DN debatt som ledamöterna i Litteraturutredningen skrivit. De har bland annat undersökt svenskarnas läsvanor och kommit fram till att det läsningen har haft en nedgång de senaste åren, främst bland unga pojkar. Detta är naturligtvis allvarligt.

Litteraturutredningen lyfter fram flera punkter som de anser behövs förbättras men jag finner några av dessa särskilt intressant. De anser att man bör införa litteraturombud i förskolorna. Så här skriver de i debattartikeln:
All forskning visar att det är av stor vikt att barn tidigt får möta litteraturen för att få en god läsförmåga. Samtidigt vet vi att det pedagogiska innehållet i förskolan varierar. Vi föreslår därför att Skolverket får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med läsombud i förskolorna där samarbete med folkbiblioteken är en viktig del.
De lyfter även fram vikten av bemannade skolbibliotek, vilket långt ifrån alla skolor har för tillfället. Detta är ett utomordentliga förslag. Det ska bli spännande att se om deras debattartikel får något genomslag. Jag hoppas det.

/Moa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar